Torah and Haftarah Sign Up Sheet 3                                                       
                                                                                                                            Torah and Haftarah Readings
August 27, EikevTorah and Haftarah Readings Sign Up Sheet 3Torah and Haftarah Readings Sign up Sheet 3